نوشته‌ها

فرایند اسمز

فرآینداسمزمعکوس

اسمز معکوس یک فرآیند فیزیکی جداسازی است که دراین فرآیند ، جریان آب خام به دو جریان آب محصول و جریان آب تغلیظ شده تقسیم می شود. به جریان غلیظ تر، آب شورو یا دورریزهم گفته می شود. دراین فرآیند، آب خام ( تصفیه نشده ) توسط پمپ فشاربالا به داخل محفظه ای که دارای غشای نیمه تراوا می باشد، رانده می شود. این غشا انتخابی بوده و براساس اندازه ذرات مولکول ها را گزینش می کند. براساس اندازه حفرات تقریبا فقط آب خالص می تواند ازغشاء عبور کند به این صورت آب تقریبا خالص در یک طرف غشاء و آب تغلیظ شده از ناخالصی ها در طرف دیگر خواهیم داشت. برای جداسازی آب از ناخالصی ها نیاز به نیروی محرکه می باشد. این نیرو بر اساس قوائد شیمی فیزیکی و ترمودینامیکی تعریف می شود. در اصطلاح به مقاومتی که در برابر جریان تصفیه آب قرار دارد فشاراسمزی گفته می شود. نیروی محرکه باید به اندازه ای باشد که بر فشار اسمزی غلبه کرده و افت فشارهای ناشی از لوله کشی را نیز تامین کند. برای این کار نیاز به پمپ می باشد که در سیستم های RO به آن پمپ فشار بالا گفته می شود.  این پمپ جهت تأمین فشار مورد نیاز پیش از ممبرانها مورد استفاده قرار می گیرد. ادامه مطلب …

آب یونیزه قلیایی

آب یونیزه قلیایی در درمان کلسترول خون

امروزه همه از کلسترول بالا به عنوان نشانه ای از بیماری های بالقوه ی قلب و مغز(پیامد گرفتگی سرخرگ ها) آگاه هستند.افزایش تولید کلسترول یا چربی خون در بدن، نتیحه ی مستقیم  کم آبی مزمن است . ادامه مطلب …

نوشیدن آب یونیزه قلیایی

سه دلیل برای اینکه شما نیاز به نوشیدن آب یونیزه قلیایی دارید

دلیل اول: بازگرداندن pH بدن، به حالت خنثی است ( میزان pH در حدود 7/4) . بدن با pH خنثی ، بدنی سالم است. اگر pH بدن کمتر از 8/6 باید، بدن اسیدی خواهد بود. در بدن اسیدی بیماری ها به راحتی توسعه پیدا می کنند. نوشیدن آی یونیزه قلیایی iWater می تواند pH بدن را در محدوده 8/6 تا 8/7 قرار دهد. ادامه مطلب …