نوشته‌ها

دستگاه تصفیه آب آشامیدنی

روشهای بیوشیمیایی در تصفیه آب آشامیدنی

در روشهای شیمیایی موادی به آب اضافه میشوند ، با اضافه کردن این مواد ذرات بسیار ریز در آب بی بار می‌شوند، بعلت خنثی بودن بدلیل قطبیت به هم جذب شده و تشکلیل توده‌های بزرگ می‌دهند. مواد تحت یک سری واکنشهای شیمیایی و فیزیکی رسوب می‌کنند و با سهولت جدا ادامه مطلب …

استفاده مجدد از پساب

بازیابی و استفاده مجدد از پساب

رشد پیوسته جمعیت،آلودگی آبهای سطحی و زیر زمینی،توزیع غیریکنواخت منابع آبی و خشکسالی های دوره ای،سازمان ها و متخصصین آب و فاضلاب را مجبور کرده که به دنبال منابع جدیدی جهت تأمین آب باشند.تکنولوژی استفاده از پساب تصفیه شده فاضلاب با کیفیت بالا به عنوان یک منبع آب قابل اعتماد، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. امروزه با پیشرفت

ادامه مطلب …