نوشته‌ها

تصفیه آب صنعتی

ویژگی دستگاه DAN COMPRESSOR

خشک کن هوای فشرده  با فشار و ظرفیت بالاتر و نیز با نقطه شبنم  +10  تا 20  نیز طراحی و ساخته می شود .

عملکرد دستگاه کاملا اتوماتیک میباشد .

نیاز به برنامه تعمیر و نگهداری خاصی نمیباشد .

نیاز به فونداسیون خاصی ندارد .

نصب دستگاه فقط با وصل کابل برق و لوله های ورودی و خروجی هوا انجام می شود . ادامه مطلب …

دستگاه تصفیه کن خانگی

فناوری ICP

:: ICP پدیده‌ای است که در هنگام عبور جریان یون‌ها از داخل غشاء انتخاب‌پذیر یونی و در نتیجه عدم تطابق بار برخی از یون‌ها با سطح مشترک غشاء صورت می‌گیرد. غشاء‌ با مجاری و یا حفرات نانو (Nanochannel) ، کاتیون‌های با بار مخالف با بار توده الکترولیت را عبور می‌دهد و در نتیجه گرادیان غلظت یون در دوطرف غشاء ایجاد می‌شود.

با قطبی شدن غلظت یون در نزدیکی غشاء تبادل یونی، در سر آندی پیوندگاه ، تخلیه یونی صورت گرفته و غلظت آنیون‌ها و کاتیو‌ن‌ها کاهش می‌یابد. در سر کاتدی پیوندگاه ، غنی‌سازی غلظت یون‌ها با افزایش غلظت آنیون‌ها و کاتیون‌ها صورت می-گیرد. ادامه مطلب …

اشعه فرابنفش در تصفیه

خواص اشعه فرابنفش

خواص فیزیکی اشعه فرابنفش

خاصیت فوتوالکتریک

اگر اشعه فرابنفش به فلزات بتابد، از آنها الکترون جدا می‌کند، ولی جدا شدن الکترون در کلیه فلزات به یک اندازه نیست و حساسیت کادمیوم بیش از همه می‌باشد. مقدار الکترونی که از فلز جدا می‌شود، متناسب با مقدار انرژی اشعه‌ای است که به آن می‌تابد. ادامه مطلب …