نوشته‌ها

ممبران نیمه تروا

روش‌های تصفیه آب خانگی

متداول ترین روش‌های تصفیه آب خانگی بشرح زیر میباشد :
رزین‌های تبادل یون برای کاهش سختی آب :
رزین‌های تبادل یونی با تبدیل یون‌های کلسیم و منیزیم محلول در آب به یون‌های نامحلول ، آنها را ادامه مطلب …