نوشته‌ها

تصفیه آب جهانی

چالش های آب آشامیدنی و مصارف روزانه در جهان

ساندرا پوستل، مدیر پروژه سیاست جهانی آب و همکار آب شیرین انجمن جغرافیای ملی، گفت کمبود آب شیرین یک  مشکل اصلی  رو به رشد است  در کنفرانس سازمان ملل متحد در توسعه پایدار (ریو + 20) در برزیل از 20 ژوئن تا 22 بود درکنفراس سازمان ملل گفت : کاهش آب های زیرزمینی، و خشک شدن رودخانه ها و دریاچه ها که بر اساس آن  برای آبیاری زمین های کشاورزی  و به رشد مواد غذایی  بستگی دارد. ” کمبود آب، امنیت غذایی، و آب و هوای در حال ادامه مطلب …