نوشته‌ها

سیستم شستشوی (CIP)

سیستم شستشوی (CIP)

  •   شستشوی دوره ای ممبراین ها و حذف رسوبات معدنی و بیولوژیکی از انها توسط این بخش انجام میشود .

یک دستگاه پمپ سانتریفوژ افقی استنلس استیل ، فیلتر کارتریج و یک مخزن غالبا پلی اتیلنی اجزای تشکیل دهنده این قسمت هستند . ادامه مطلب …

اسمز معکوس در تصفیه آب

اسمز معکوس دستگاه شرکت

شناخت: اسمز معکوس فرآیندی برای حذف بسیاری از مو لکول ها و یو نهای موجود در آب خام و تولید آب تصفیه شده با استفاده از یک غشای نیمه تراوا می باشد. در این فرایند آب خام به دو بخش آب تصفیه شده و آب پساب (دورریز) تقسیم می گردد.به طور کلی مقدار تولید آب تصفیه (بازیابی) شده در دستگاه  های کوچک و نیز برای آب دریا ذبین 30 تا 40 درصد آب ورودی و برای آب های لب شور بین 65 تا 80 درصد است. ادامه مطلب …

نوشیدن آب یونیزه قلیایی

سه دلیل برای اینکه شما نیاز به نوشیدن آب یونیزه قلیایی دارید

دلیل اول: بازگرداندن pH بدن، به حالت خنثی است ( میزان pH در حدود 7/4) . بدن با pH خنثی ، بدنی سالم است. اگر pH بدن کمتر از 8/6 باید، بدن اسیدی خواهد بود. در بدن اسیدی بیماری ها به راحتی توسعه پیدا می کنند. نوشیدن آی یونیزه قلیایی iWater می تواند pH بدن را در محدوده 8/6 تا 8/7 قرار دهد. ادامه مطلب …