نوشته‌ها

اولترافیلتراسیون

ویژگی اولترافیلتراسیون

منبع غشاء و فرایندهای غشائی شرکت ساخت حرفه ای از غشاء حرفه ای از غشاء فیلتر است پس از سال ها کار آفرینی در حال حاضر تعدادی از اختراع ثبت مدل های از ابزار و دارای یک خروجی سالانه 1700000 متر مربع از کیفیت بالا ظرفیت ظرفیت تولیدغشاء ادامه مطلب …