تصفیه آب صنعتی

ویژگی دستگاه DAN COMPRESSOR

خشک کن هوای فشرده  با فشار و ظرفیت بالاتر و نیز با نقطه شبنم  +10  تا 20  نیز طراحی و ساخته می شود .

عملکرد دستگاه کاملا اتوماتیک میباشد .

نیاز به برنامه تعمیر و نگهداری خاصی نمیباشد .

نیاز به فونداسیون خاصی ندارد .

نصب دستگاه فقط با وصل کابل برق و لوله های ورودی و خروجی هوا انجام می شود .

در صورت سفارش :

نصب ساعت کارکرد روی تابلو فرمان درایر نصب می شود .

نصب آلارام درجه حرارت هوای ورودی بیش از حد مجاز .

نصب سیستم آلارام جهت عدم عملکرد صحیح دستگاه

 

Drying compressed air pressure and higher capacity as well as dew point + 10 to 20 are also designed and manufactured.

Operation is fully automatic.

Requires no special maintenance program.

Requires no special foundations.

Installation only by connecting cables and air inlet and outlet pipes is done.
When ordering:

Installation time dryer performance of the panel to be installed.

Laram installed air temperatures exceeded.

Laram systems for non-functioning

Aqua Claire water treatment system, water treatment system for industrial and semi-industrial, domestic and industrial water purification filter water treatment system Aqua equipment for water purification Aqua Line, Aqua Peru water treatment, water treatment system Aqua Life, delegates representing Flv, Aqua water purification waste water treatment system Kva, representing Kva, water chlorination water chlorination chlorination of drinking water chlorination of drinking water chlorination for drinking water