هوزینگ های فیلتر تصفیه

هوزینگ

هوزینگ در اصطلاح به ظرف یا پوشش فلزی برای اجزای مکانیکی مانند فیلترها،  یاتاقان ها، چرخ دنده ها، صفحه کلاچ و غیره گفته میشود که بر روی آنها نصب میگردند.

آب قبل از ورود به دستگاه اسمز معکوس، حتما تصفیه مقدماتی می گردد. هوزینگ های فیلتر تصفیه آب جهت عملیات پیش فیلتراسیون قبل از سیستم های اسمز معکوس، نانوفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون جهت حذف ذرات معلق تا میکروناژهای پایین مورد استفاده قرار می گیرند.

نحوه انتخاب هوزینگ ها:

عوامل اصلی تاثیر گذار در انتخاب هوزینگ ها به ترتیب الویت: میزان مصرف ، فشار و قطر لوله آب است.

میزان مصرف آب : هرچه میزان مصرف آب بیشتر باشد هوزینگ بزرگتری باید انتخاب شود. در مطالب فوق الذکر در قسمت انواع هوزینگ ها ، اندازه آنها به ترتیب از کوچک به بزرگ آورده شده. در این باره با مشاوران فنی ما مشورت کنید.

فشار آب : هر چه نیاز به فشار آب بیشتری باشد یا این که احتمال می دهیم در اثر استفاده از فیلتر با افت فشار آب مواجه شویم باید از فیلتر بزرگتری استفاده شود. در مطالب فوق الذکر در قسمت انواع فیلترها ، اندازه آنها به ترتیب از کوچک به بزرگ آورده شده. در این باره با مشاوران فنی ما مشورت کنید.

قطر لوله آب : محل ورودی و خروجی آب در هر کدام از هوزینگ ها قطر متفاوتی دارد. گاهی لازم است هوزینگی انتخاب شود که دهانه ورودی و خروجی آب، قطری برابر با قطر لوله آب محل مصرف داشته باشد. همچنین ممکن است برای افزایش فشار نیاز به هوزینگی با دهانه ورود و خروج آب بزرگتری نسبت به قطر لوله آب داشته باشیم، در این صورت از تبدیل های مخصوص در محل اتصال لوله با هوزینگ می توان استفاده نمود.

انواع هوزینگ ها بر اساس جنس:

هوزینگ

هوزینگ استنلس استیل 304 و 316

انواع هوزینگ ها بر اساس تعداد فیلتر جهت جاگذاری:

هوزینگ های یک المانه،

Housing in terms of container or metal coatings for mechanical components such as filters, bearings, gears, clutches, etc. It is said that on which they are installed.
Before entering the water, reverse osmosis system, be sure to preliminary treatment. Water filter housing for pre-filtration before reverse osmosis systems, nano-filtration and ultra-filtration to remove suspended particles down to micro Nazh are used.
The housing choices are:
The main factors affecting the housing choices in order of preference: intake, compression and water pipe diameter.
Water consumption, water consumption is greater than the larger housing should be selected. The above are the types of housing, as they are listed in order from smallest to largest. We talk about the technical consultants.
In the above types of filters, as they are listed in order from smallest to largest. We talk about the technical consultants.
Diameter pipe, the water inlet and outlet of each housing a different diameter. Sometimes it is necessary to choose the housing inlet and outlet water pipe with a diameter equal to the diameter of the water is taking place.

Housing types based on sex:
Housing
304 and 316 stainless steel housing
Housing types are based on a small number of filters:
Housing of the elements,

Life Aqua water purification, water purification soft water, brackish water treatment, water treatment Aqua soft water, water purification water tek, Water Purifier soft water, home water filtration system water tek, Water Purifier soft water, water purification soft prices water, the price of water treatment water tek, the price of water purification soft water, water purification price of water tek, the price of domestic water purification soft water, water purification unit price of soft water, water purification units representing water tek