سپتیک تانک

سپتیک تانک

ویژگی های سپتیک تانک (Septic Tank) یا مخازن سپتیک

مناسب جهت تصفیه پساب واحدهای کوچک

هزینه پایین ساخت، نصب و راه اندازی

هزینه پایین نگهداری و تعمیرات

بدون تجهیزات متحرک و الکترومکانیکال

بدون نیاز به مصرف انرژی

پایین بودن فضای اشغالی به علت مدفون بودن

قابل نصب در هر عمقی متناسب با پروژه

توضیحات تکنیکی تصفیه فاضلاب با مخازن سپتیک

برای جوامع کوچک که امکان جمع آوری و تصفیه فاضلاب و پساب وجود ندارد سیستم سپتیک (Septic System) برای تصفیه پساب، اقتصادی ترین روش تصفیه فاضلاب می­باشد.

اگر چه از مخازن سپتیک عمدتا برای واحدهای مسکونی منفرد و دیگر واحدهای اجتماعی استفاده می­شود اما مخازن بزرگتر آن نیز برای مجتمع های مسکونی بزرگ نیز مورد استفاده قرار می­گیرد. معمولا مخازن سپتیک به محفظه های متعدد (معمولا ۲ تا ۳ بخش) تقسیم می­گردند و به نحوی طراحی می­گردند که زمان ماند فاضلاب و پساب در آنها بین ۱ تا ۳ روز باشد. ارتباط بین مخازن سپتیک به وسیله سوراخی که در دیواره جداکننده تعبیه شده است انجام می­گیرد. موارد استفاده سپتیک تانک ها به صورت ذیل می­باشد:

– تصفیه فاضلاب واحدهای کوچک، ویلا، آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی

– تصفیه فاضلاب رستوران ها و واحدهای غذاخوری

– تصفیه فاضلاب هتل ها و کارگاه های کوچک

– تصفیه فاضلاب کمپ های تفریحی

– تصفیه فاضلاب شهرک های ویلایی

موارد مهم بهره برداری از سپتیک تانک ها

نکات مهمی که در استفاده از سپتیک تانک ها برای تصفیه فاضلاب و تصفیه پساب باید مورد توجه باشد به شرح ذیل می­باشد:

– چون در داخل سپتیک تانک شرایط بی هوازی تشکیل می گردد و دراثر تجزیه بی هوازی همیشه مقادیر قابل توجهی گازکربنیک (CO2)، سولفید هیدروژن (H2S) و سایر گازهای نسبتا بدبو متصاعد می­گردد بنابراین برای خروج این گازها باید سپتیک تانک مجهز به سیستم تخلیه مناسب باشد.

– با توجه به تجمع گرانول ها و ذرات درشت دانه در داخل محفظه های سپتیک تانک، برای هر محفظه یک منهول(Manhole) جهت تخلیه و تمیز کردن این مخازن درنظر گرفته شود.

– هیچ ماده ضدعفونی کننده ای نباید به داخل سپتیک تانک وارد شود.

– خروجی سپتیک تانک ها در اکثر موارد استانداردهای تخلیه به محیط زیست را نخواهد داشت بنابراین در صورتی که حجم پساب قابل توجه باشد (بیش از ۱۰ مترمکعب بر شبانه روز)، تصفیه پیشرفته تر فاضلاب نیز باید مدنظر قرار گیرد.

سپتیک تانک های طراحی و اجرا گردیده توسط شرکت مهندسی و ساخت کندو در ظرفیت های مختلف و بستگی به شرایط محل پروژه، با مصالح بتن مسلح، پلی اتیلن، فایبرگلاس (FRP) و فولادی عرضه می گردند.

Characteristics of septic tanks (Septic Tank) or septic tanks

Suitable for small wastewater treatment plants
Low cost manufacturing, installation
Low cost of maintenance and repairs
Without moving equipment and electromechanical
Without the need for energy
Low space due to being buried
Can be installed in any depth commensurate with project
Technical description of wastewater with septic tanks

For small communities where there is no possibility of collecting and treating wastewater septic system (Septic System) for wastewater treatment, wastewater treatment is the most economical method.

Although individual septic tanks and other social units used mainly for residential units but also the larger vessels used for large residential complexes. Chamber septic tanks are usually multiple (typically 2 to 3 parts) are designed to fit into the wastewater retention time of between 1 to 3 days. Through the hole in the wall that separates the relationship between septic tanks are built to perform. The use of septic tanks as follows:

– Small wastewater treatment units, villas, apartments and residential complexes

– Wastewater treatment units, restaurants and bars

– Wastewater treatment plant for small hotels

– Sewage Treatment recreational camps

– Town Wastewater Treatment Solutions

The main operation of septic tanks

Important thing in the use of septic tanks for sewage and wastewater treatment should be considered as follows:

– Because the septic tanks are anaerobic conditions and anaerobic decomposition result is always a significant amount of carbon dioxide (CO2), hydrogen sulfide (H2S) and other gases are emitted rather malodorous gases exiting the septic tank should be equipped with an exhaust system appropriate.

– Due to the accumulation of granules and coarse particles in the chamber septic tank for each compartment of a manhole (Manhole) for emptying and cleaning the tanks to be considered.

– No disinfectant should be entered into the septic tank.

– Output of septic tanks in most cases the environmental discharge standards will therefore be significant if the effluent volume (more than 10 cubic meters per day), more advanced wastewater treatment should be considered.

Septic tanks are designed and implemented by the Engineering and Construction Company hive in different capacities depending on the project site, with reinforced concrete materials, polyethylene, fiberglass (FRP) and steel are provided.

Household water purifier, home water purifier royal, Water Purifier Pyvrytk making sand filter, sand filter structure, building sand filter, magnetic water softener, softeners, water softener resin, magnetic water softener, water softener and its variants , softener and anti fouling, polyphosphate water softener, water softener package, washed sand