فیلتر الیاف تابیده

عملکرد فیلتر های الیاف تابیده در تصفیه آب

المنت های الیاف تابیده از سری فیلترهای عمقی ظرفیت جذب بالای ذرات و ناخالصی ها می با شند. در حالیکه سیال بایستی از مقدار مدیای بسیار کمی عبور نماید .این فیلترها با استفاده فرآیند پیچش مدیا بدور هسته با سرعت بالا و بصورت پیوسته تولید میگردد. فیلتربه صورت یک تکه و دارای صدها تونل الماس شکل میباشد که تدریجا از قطر خارجی به طرف هسته کوچکتر میشود، هنگامیکه سیال به سمت مرکز فیلتر حرکت میکند ذرات به تدریج به تله می افتند(ذرات درشت در قسمت های بیرونی و ذرات ریز قسمت های درونی) در این حالت گنجایش نگه داری بسیار بیشتری نسبت به حالتی که فیلتر دارای سطح ثابت با ابعاد وسایز روزنه یکسان باشد، به وجود می آید ضمنا برحسب نیاز مشتری امکان اضافه کردن یک لایه اسپان باند به دور هسته جهت اطمینان از درجه فیلتراسیون و بالا بردن دقت فیلتراسیون وجود دارد.

ویژگیها و مزایا:

.ظرفیت جذب ذرات و ناخالصی های بالا

.تنوع مدیای کاربردی جهت سازگاری با سیالات شیمیایی

.سرویس طولانی و افت فشار پایین

.بدون طعم و بو و استفاده از گرید بهداشتی مواد اولیه

.استفاده از هسته مناسب برحسب نیاز برای کاربرد در دما ها و شرایط شیمیایی مختلف

کاربردها:

.سیستم های آب آشامیدنی

.فرآیند های شیمیایی

.دارویی- الکترونیک

.آبکاری

.پوشش دهنده ها

.سیستم های تصفیه آب R.O

Elements are twisted fibers of a series of depth filters with high absorption capacity of the particles and impurities with nitrogen. While the fluid must pass a very small amount CHEMICAL fashion. This process of winding filter using high-speed media around the core and is produced continuously. Fyltrbh a diamond-shaped piece and the hundreds of tunnels that gradually becomes smaller than the outer diameter of the core, when the media moves toward the center of the filter to trap particles gradually fall (coarse particles in the outer parts of The internal particles) The storage capacity is much higher than when the filter has fixed the hole Vsayz be the same size, there is also the possibility of adding a layer based on customer needs around the core to ensure the Spanish band Filtration and raise there the filtration accuracy.
Features and benefits:
Capacity of particulate and impurities high
Media diversity of applications for compatibility with the chemical layer CIA
La flute length of service and low pressure drop
Without taste and smell and the use of medical grade materials
Use the appropriate kernel as needed for use in different temperature and chemical conditions
Applications:
.systm Drinking water chemical process
Electronic machinery
Working catfish
Covering the
.systm Water treatment R.O

Iran- Nikotak water purifier, membrane filter, carbon filter, water purifier, reverse osmosis industrial water purifier, water purifier Yazd, ionized water purifier, alkaline water purifier, water treatment Ro. and, please Freshwater now, please household desalination, desalination, industrial sales, sales of water treatment equipment, filters, twisted fibers, filters, desalination, industrial water purifier price