نشانی انبار و دفتر مرکزی : کرج – رجایی شهر – بلوار مطهری

دفتر مرکزی تهران – سعادت آباد

تلفن دفتر مرکزی:

026-34560221

مدیر مسئول ارشد واحد فنی و بازرگانی : 09123449620

دفاتر دیگر در تهران منطقه 22 و در آبیک قزوین – شهرک محمدیه می باشد.

ارتباط با تلگرام : 09359416456