تصفیه آب استخر

مدرن ترین روش شرکت در تصفیه آب استخر

حذف خطرات محیطی شنا و دلپذیر کردن آب و محیط استخر

 • شفاف و درخشنده کردن آب استخر
 • ازبین بردن باکتریها و ویروسها
 • حذف بوهای ناخوشایند
 • کنترل رشد جلبک
 • حذف مواد آلی
 • آب بهداشتی

 

 • ازن 3000 بار از کلر در تصفیه آب و ازبین بردن میکروبها و ویروسها و دیگر پارازیتها مؤثرتر است .
 • برخلاف کلر ، ازن THM و کلر آمین تولید نمی کند و بعد از استفاده اگر اضافه باشد به حالت اکسیژن در می آید .
 • ازن محلول در آب اثر آزار دهندگی کلر راروی پوست ، بینی و گوشها و غیره را مندارد .
 • ازن باعث کاهش شدید مصرف کلر و یا حذف آن شده که هزینه نگهداری را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد .
 • ازن در محل تولید می شود و نیاز به نگهداری ندارد .
 • ازن برروی میزان PH آب تأثیری ندارد .
 • ازن کمتراز کلر باعث خوردگی دیواره استخر ، لوله ها و … می شود .

باکتریها به مرور زمان نسبت به ازن مقاوم نمی شوند .

Water purification sure, salty water treatment and industrial water treatment system Kva, pilot desalination desalination of housework Ha, Hrmzgan, desalination desalination desalination of Snty, Hybrydy, of agriculture, water desalination system women chlorine water, chlorine device device device female female chlorine chlorine chlorine system Atvmatyk, woman Gazy, woman Astkhr, Drumsticks chlorination system Gazy, chlorination of water, chlorine gas chlorination Dsty, chlorination Fazlab,